Innhold

Spar regelmessig hver måned

En fast månedlig spareavtale over tid er enkelt og øker sannsynligheten for høyere avkastning. Dersom du hadde spart 3000 kr per måned fra 1999, ville du i 2014 hatt over 1 million kroner i aksjefond*.

*Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Start sparingen i mobilbanken

I Mobilbanken er det enkelt å kjøpe  fond. Du får en god oversikt over utviklingen - og kan følge med på hvordan fondene dine gjør det.

Dersom du ønsker å gjøre endringer i spareavtalen, gjøres også dette med bare noen få tastetrykk.

Du finner FOND i menyen.