Samle alt på en plass

Samle alt på en plass

Når økonomien i bedriften og privat henger tett sammen, kan det være godt å samle alt dette på ett bord. Det gjør vi i Sandnes Sparebank. Vi har egne rådgivere for deg som eier eller leder en bedrift. Rådgiverne våre hjelper deg å se helheten og ta de gode økonomiske beslutningene.

"Privat i bedrift" er samlokalisert med bedriftsrådgiverne og sammen forstår vi helheten i din økonomi, med korte beslutningsveier, dyktige rådgivere og lokal forankring – alt på samme sted.