Professor Øystein Tunsjø ved Forsvarets Høgskole tar for seg rivaliseringen mellom USA og Kina, risikoen for krig mellom supermaktene – og konsekvensene for Europa og Norge.

Aldri før i verdenshistorien har en stat vokst seg økonomisk så mektig, så raskt, som Kina har gjort det siste tiåret.

Nå er Kina og USA de nye supermaktene.

USA har vært overlegen alle andre stater i nesten tre tiår, men som følger av Kinas økonomiske og militære fremvekst går verden nå inn i en ny periode hvor USA og Kina er de nye supermaktene. Kinas fremvekst markerer også starten på en ny geopolitisk tidsalder hvor Øst-Asia blir det nye maktsentrumet i verden. Tunsjø vil også fremheve hvordan maktforskyvningen berører Europa og norske interesser.

Kom og opplev et spennende foredrag i Sandnes Sparebank!


Tid: Torsdag 3. mai kl 09.00 - 10.15

Frokost og registrering fra kl 08.30

Sted: Sandnes Sparebanks lokaler i Havnespeilet, kantinen i 3. etg. 
Parkering: Nærmeste parkeringsalternativ er P-hus Amfi Vågen eller på Ruten.

Meld deg på!

Påmelding til
morgenmote@sandnes-sparebank.no

Begrenset antall plasser.