Landbruksmaskinforsikring

Forsikringen dekker skader på traktorer, skurtreskere og andre maskiner som brukes til jord- og skogbruk.