Forsikring av gårdbrukers bil

Forsikringen dekker biler på inntil 4,5 tonn som brukes i landbruket.