Om oss

Balanse er tjeneste og en samarbeidspartner som leverer gode råd og løsninger til deg som ikke kvalifiserer til lån i ordinære banker. Gjennom tett og personlig oppfølging ønsker vi å bedre – og helst friskmelde – din økonomiske situasjon.

 

Som kunde hos oss skal du oppleve at du får den hjelpen du trenger, at vi holder en høy etisk standard og respekterer den økonomiske situasjonen du befinner deg i. Sammen skal vi finne balansen igjen.

 

Velkommen!

Steffen Fjetland

Steffen Fjetland

Autorisert finansrådgiver
+47 950 66 169
E-post
Solveig Andersen

Solveig Andersen

Autorisert finansrådgiver
+47 992 67 933
E-post
Jan Inge Aarreberg

Jan Inge Aarreberg

Autorisert finansrådgiver
+47 412 31 990
E-post
Hilde Røyland

Hilde Røyland

Autorisert finansrådgiver
+47 976 35 629
E-post
Bli kjent med oss

Bli kjent med oss

Når man bestemmer seg for å ordne opp i økonomien sin, er det ofte ett spørsmål som melder seg: Hvor skal jeg begynne? For oss i Balanse er det derfor viktig å starte med at du blir kjent med oss og får innblikk i verktøyene og kompetansen vi sitter på. Du skal bli trygg på at dette er mulig å få til, og vite at du ikke er alene om utfordringene som skal løses.

 

Nøkkelen ligger i samarbeidet.

Vi må bli kjent med deg

Vi må bli kjent med deg

For å kunne hjelpe deg, er vi helt avhengige av å bli kjent med din økonomiske situasjon og deg som person. Hvordan havnet du i denne situasjonen? Var det en enkelt hendelse? Er det vaner? Hva er det største problemet? Alle kortene må på bordet, slik at vi sammen kan forstå hva som har skjedd.

 

Har du eiendeler som koster mer enn de smaker? Har du enkle poster i hverdagsøkonomien man med litt veiledning kan endre på for å bedre situasjonen? Om vi sammen klarer å få til en åpen og ærlig dialog, er grunnmuren lagt.

Og da kan vi fortsette å bygge videre.

Sammen legger vi en plan

Sammen legger vi en plan

Når du er trygg på oss, og vi har fått kartlagt dine utfordringer, må vi i felleskap komme opp med en individuell handlingsplan. Den skal være så konkret som mulig og være basert på en fullstendig analyse av informasjonen som er gitt eller innhentet og dokumentasjonen som er fremlagt. Din rådgiver i Balanse setter opp hvilke krav og forutsetninger som skal være gjeldende, og dere blir enige om hvordan samarbeidet skal fungere underveis.

For oss er en ferdig utarbeidet handlingsplan et stort steg i riktig retning.  Det neste steget handler mest om din vilje og evne til å ta kontroll over økonomien din – og vi skal støtte deg så godt vi kan.

Tett oppfølging den første tiden

Tett oppfølging den første tiden

Å sette handlingsplanen ut i livet innebærer flere ting. Engasjementet vil bli refinansiert, med tilhørende rentebetingelser og etablering, og en grundig nedbetalingsplan vil ligge klar. For oss er det veldig viktig at du har forstått det som er avtalt, og ikke faller tilbake til gamle mønster som har bidratt til den situasjonen du ønsker å rydde opp i.

 

Derfor har vi lyst til å gi deg så tett oppfølging som mulig den første tiden. Gjennom faste treffpunkter mellom deg og din rådgiver ønsker vi å gi deg den best mulige starten, basert på din situasjon og slik vi har lært deg å kjenne.

Når du kommer inn i gode rutiner

Når du kommer inn i gode rutiner

Når det har gått en stund tegner det seg et bilde av hvordan du ligger an i forhold til handlingsplanen.  Fungerer samarbeidet  med din rådgiver i Balanse slik det skal? Har det skjedd en endring i forbruket og disponeringen av midlene dine, slik at ting fungerer bedre enn tidligere?

 

Når dette er tilfelle kan treffpunktene gradvis trappes ned, i den forstand at det går lenger tid mellom hver gang vi møtes.  Vi ser at du har både evnen og viljen til å ta tak i økonomien din. 

 

Nå er du på riktig spor!

Muligheter åpner seg

Muligheter åpner seg

Vår målsetning er at du  skal kunne stå på egne ben, og være i stand til å kunne bli tilbudt engasjement i ordinære banker. Om alt fortsatt ser ut til å fungere, og du og din rådgiver hos Balanse ser det som hensiktsmessig å refinansiere i en ordinær bank, vil du nå kunne starte denne dialogen.

 

Med andre ord, du har gjort en god jobb.

Balanse

Balanse

Endelig er økonomien din i balanse. Målsetningen er nådd og økonomien er under kontroll.  Gjennom hele handlingsforløpet har du bevist at du har evnen og viljen til å styre din egen økonomi på en sunn måte. Du står fritt til å overføre ditt kundeengasjement til Sandnes Sparebank eller en hvilken som helst annen – med vår varmeste anbefaling.