Kundetilfredshet

De beste tilbakemeldingene på forbedringsområder får vi fra kundene våre. Det sendes derfor ut jevnlige undersøkelser til bankens kunder. I tillegg til kundeundersøkelser gjennom Eika, har vi også tatt initiativ til egne spørreundersøkelser sendt ut via SMS og Facebook.

En tilgjengelig bank

Sandnes Sparebank har god tilgjengelighet for kundehenvendelser via telefon, e-post, nett og sosiale medier. Kundeservice er en kombinasjon av hjelp fra våre egne kundeservicemedarbeidere og fra Eika Kundesenter. Eika Kundesenter bistår kundene våre på telefon fra kl 07-23 hverdager og fra kl 09-23 lørdag og søndag. I tillegg har en gruppe fra Sandnes Sparebank en vaktordning for kvelder og helger der de besvarelser henvendelser via bankens Facebook-side/Messenger.

Klagebehandling

Banken har som mål å ha fornøyde bankkunder. Likevel kan det innimellom oppstå forhold som gjør at våre bankkunder ikke er fullt ut tilfreds. Dersom det er tilfelle, ønsker vi å høre fra kundene. Det er derfor laget en egen nettside med kontaktinformasjon og egen mailadresse for å sende banken en klage.

Om kunden skulle oppleve at klagen ikke fører frem i banken, inneholder siden kontaktinformasjon også til Finansklagenemnda.