Vi må vite hvem kundene våre er

Vi må vite hvem kundene våre er

 

Spørsmål og svar om innhenting av legitimasjon

 

Hva skjer?

På grunn av innskjerpede lovkrav fra myndighetene må vi innhente oppdatert legitimasjon, på en del av våre kunder.  Vi må vite hvem du er – for din egen sikkerhet.

 

Hvem gjelder dette?

Vi kontakter dem det gjelder puljevis. Du trenger ikke foreta deg noe før du eventuelt får melding fra oss. Dersom du likevel har et ærend hos oss før du eventuelt blir kontaktet, må du gjerne ta med passet ditt slik at vi får sjekket at legitimasjonen vi har på deg er god nok iht. innskjerpede krav.

 

 

Hvor kan jeg få ordnet dette?

Du kan komme innom et av våre kontorer; Sandnes, Stavanger eller Oslo.

 

 

Åpningstider:

Stavanger: kl 10 – 15 (timeavtaler)

Sandnes: kl 10 – 15.30 (drop-in)

Dersom du ønsker å ordne dette på Stavanger-kontoret eller Oslo-kontoret , kontakt oss på kundeservice@sandnes-sparebank.no for å avtale tid.

 

Gyldig legitimasjon

Legitimasjonen kan ikke være utgått på dato. Nødpass godtas ikke.

 

Hvor raskt må jeg komme innom?

Vi ønsker at du kommer snarest mulig. Kommer du innom før 1.mai, er du med i trekningen av fem gavekort à kr 1000.

 

Hvilke konsekvenser kan det få om jeg ikke kommer innom?

Har du ikke kommet inn og legitimert deg slik vi har bedt om etter flere purringer, vil etter hvert kundeforholdet bli sperret (inkludert eventuell Bank-ID).

 

Jeg bor et annet sted i landet. Hva gjør jeg?

 

Du kan sende oss en gyldig kopi av passet ditt. Da er det noen viktige forutsetninger som må være på plass. Det er myndighetskrav til hvem som kan attestere rett kopi og hvilken informasjon en attestering skal inneholde:

Følgende instanser kan attestere rett kopi av passet ditt:

- Politi, domstol og NAV
- Advokater, revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere
- Andre norske banker

Følgende informasjon må være påført attestasjonen av kopi av passet ditt:
- Dato
- Navn på den som har attestert og vedkommende sin signatur
- Stempel

Vi anbefaler at du sender den gyldige kopien av passet ditt i posten. Dersom det skal sendes elektronisk må det sendes direkte fra den som har attestert kopien, samt at e-posten krypteres.

Har du spørsmål, kontakt oss på kundeservice@sandnes-sparebank.no

 

Jeg har fått melding om å komme innom. Kan jeg medbringe passene også til barna?

Dersom barna ønsker nye produkter kan du ta med barna og deres pass. Ellers er det ikke behov for dette.

 

Er jeg legitimert med pass hos dere?

Vi kontakter fortløpende de som trenger å komme innom for å legitimere seg med pass. Du trenger ikke foreta deg noe før du eventuelt hører fra oss. Dersom du likevel har et ærend hos oss, må du gjerne ta med passet ditt og vi kan sjekke om legitimasjonen vi har på deg er god nok iht. innskjerpede krav.