Vi må vite hvem kundene våre er

Vi må vite hvem kundene våre er

 

Spørsmål og svar om innhenting av legitimasjon

 

Hva skjer?

På grunn av innskjerpede lovkrav fra myndighetene må vi innhente oppdatert legitimasjon, på en del av våre kunder.  Vi må vite hvem du er – for din egen sikkerhet.

 

Hvem gjelder dette?

Vi kontakter dem det gjelder puljevis. Du trenger ikke foreta deg noe før du eventuelt får melding fra oss. Dersom du likevel har et ærend hos oss før du eventuelt blir kontaktet, må du gjerne ta med passet ditt slik at vi får sjekket at legitimasjonen vi har på deg er god nok iht. innskjerpede krav.

 

 

Hvor kan jeg få ordnet dette?

Du kan komme innom et av våre kontorer; Sandnes, Stavanger eller Oslo.

For å gjøre det enklere for deg, har vi følgende langdager:

Sandnes og Stavanger: 27. februar og 20. mars. Åpningstid: kl 10 – 19.

Oslo: 25. mars, åpningstid kl 10 – 19.

 

Øvrige åpningstider:

Stavanger: kl 10 – 15

Sandnes: kl 10 – 15.30

Dersom du ønsker å ordne dette på Oslo-kontoret utenom 25. mars, kontakt oss på kundeservice@sandnes-sparebank.no for å avtale tid.

 

Gyldig legitimasjon

Legitimasjonen kan ikke være utgått på dato. Nødpass godtas ikke.

 

Hvor raskt må jeg komme innom?

Vi ønsker at du kommer snarest mulig. Kommer du innom før 1.mai, er du med i trekningen av fem gavekort à kr 1000.

 

Hvilke konsekvenser kan det få om jeg ikke kommer innom?

Har du ikke kommet inn og legitimert deg slik vi har bedt om etter flere purringer, vil etter hvert kundeforholdet bli sperret (inkludert eventuell Bank-ID).

 

Jeg bor et annet sted i landet. Hva gjør jeg?

Kontakt oss på kundeservice@sandnes-sparebank.no , så finner vi en løsning.

 

Jeg har fått melding om å komme innom. Kan jeg medbringe passene også til barna?

Dersom barna ønsker nye produkter kan du ta med barna og deres pass. Ellers er det ikke behov for dette.

 

Er jeg legitimert med pass hos dere?

Vi kontakter fortløpende de som trenger å komme innom for å legitimere seg med pass. Du trenger ikke foreta deg noe før du eventuelt hører fra oss. Dersom du likevel har et ærend hos oss, må du gjerne ta med passet ditt og vi kan sjekke om legitimasjonen vi har på deg er god nok iht. innskjerpede krav.