Høstens søknadsrunde er i gang! Søk innen 8. oktober.

Hvem kan søke? 
Søkerne må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer. 
Søkere må ha lokal tilknytning og formålet må være tiltak i regionen. 

Hva støtter vi? 
Midler fra gavefondet skal brukes til allmennyttige formål og bidra til å skape begeistring, glede og engasjement i vår region. Alle midler som deles ut fra Gavefondet skal styrke bankens bærekraftstrategi og et eller flere av FNs bærekraftsmål. Minimum 10 % av midlene skal øremerkes prosjekter eller tildeles organisasjoner med formål innen:
Miljø, klimaendringer, forurensning, plastikk, avskoging, forsøpling, energiforbruk

 
Vi gir støtte til prosjekter/tiltak primært innenfor disse områdene: 
 • Utdanning, opplæring, kompetanse
 • Kultur
 • Idrett
 • Bærekraft
 • Prosjekt/arrangement

Hva støtter vi ikke? 
Følgende tiltak og prosjekt blir ikke vurdert:
 • Søknad om tiltak til ordinær drift. (Dette kan søkes om i "Takk, Sandnes". Neste søknadsrunde i "Takk, Sandnes" kommer i mai 2022.)
 • Religiøse eller politiske formål
 • Prosjekter som er til skade for miljøet
 • Formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet
 • Det gis ikke støtte til virksomhet/prosjekter der banken har låneengasjement

Avslag begrunnes ikke. 

Søknaden skal inneholde:

 • Opplysninger om søker (kontaktinformasjon, type organisasjon, geografisk tilhørighet)
 • Formål for søknaden, hva skal gavebeløpet brukes til?
 • Målgruppe for "prosjektet"
 • Søker dere støtte fra andre aktører?

Søknadsfrist

Vi har to tildelinger i året, med søknadsfrist 15. april og 8.oktober.

 

Søknadsskjema
Link til søknadsskjema finner du her.

 

Har du spørsmål?

Alle spørsmål om gavefondssøknader sendes til gavefond@sandnes-sparebank.no