Hvem kan søke? 
Søkerne må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer. 
Søkere må ha lokal tilknytning og formålet må være tiltak i regionen. 

Hva støtter vi? 
Midler fra gavefondet skal brukes til allmennyttige formål og bidra til å skape begeistring, glede og engasjement i vår region. 

Vi gir støtte til prosjekter/tiltak primært innenfor disse områdene: 
 • Utdanning, opplæring, kompetanse
 • Kultur
 • Idrett
 • Prosjekt/arrangement

Hva støtter vi ikke? 
Følgende tiltak og prosjekt blir ikke vurdert:
 • Søknad om tiltak til ordinær drift. (Dette kan søkes om i "Takk, Sandnes" ).
 • Religiøse eller politiske formål
 • Prosjekter som er til skade for miljøet
 • Formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet
 • Det gis ikke støtte til virksomhet/prosjekter der banken har låneengasjement

Avslag begrunnes ikke. 

Søknadsfrist? 
Vi har 2 tildelinger i 2019 med søknadsfrist 31. mars for tildeling i april, og 30. september for tildeling i oktober.

Søknaden skal inneholde:

 • Opplysninger om søker (kontaktinformasjon, type organisasjon, geografisk tilhørighet)
 • Formål for søknaden, hva skal gavebeløpet brukes til?
 • Målgruppe for "prosjektet"
 • Søker dere støtte fra andre aktører?

Vi er i tildelingsfasen for siste tildeling i 2019, og det er derfor ikke mulig å søke nå. Nytt søknadsskjema legges ut i god tid før neste søknadsfrist 31. mars 2020.