I Sandnes Sparebank prioriterer vi korte beslutningsveier og nærhet til kundene. Under finner du en oversikt over våre rådgivere i bedriftsmarkedet. Å ta kontakt skal være enkelt.

Magnar Oanes

Direktør Bedriftsmarked

Håvard Ånestad

Banksjef
97175227
E-post

Normann Oftedal

Banksjef
99587106
E-post

Stig Figved

Senior Bedriftsrådgiver
97528397
E-post

Turid Hamre

Senior Bedriftsrådgiver
92218992
E-post 

Nils Lid

Senior Bedriftsrådgiver
90795324
E-post

Ine Aase Aamodt

Senior Bedriftsrådgiver
90565272
E-post

Aina G. Skjørestad

Bedriftsrådgiver
97549494
E-post

Sissel Karin Langva

Senior bedriftsrådgiver
93041779
E-post

Rune Sævik

Forsikrings- og pensjonsansvarlig
97736995
E-post

Thor Eirik Gilje

Bedriftsrådgiver/forsikringsrådgiver
91573909
E-post

Joakim De Haas

Senior aut. finansrådgiver, Privat i bedrift
97517595
E-post

Tom Risa

Senior Bedriftsrådgiver og Innskuddsansvarlig Bedriftsmarked
48009434
E-post

Oslo

Bente Kotte Norvik

Banksjef, Oslo
92614221
E-post

Alexander Berg-Larsen

Ass. banksjef, Oslo
46665700
E-post