Helseforsikring

Ved å kjøpe en bedriftshelseforsikring gjør du det enklere for dine medarbeidere å komme raskt tilbake i jobb etter sykdom og arbeidsulykker.
  • Ta vare på dine medarbeidere og hjelp dem å komme raskere tilbake i arbeid
  • Spesialistvurdering innen 10 virkedager
  • Tett oppfølging av en medisinsk rådgiver før, under og etter behandling
Kontakt meg om Helseforsikring

Helseforsikringen dekker:

Alle somatiske sykdommer som ikke krever øyeblikkelig hjelp. 

  √  

Psykolog der årsaken skyldes en somatisk lidelse. 

Fysioterapi og kiropraktorbehandling der dette er foreskrevet av legespesialist. 

Rehabilitering etter behandling.

 
Behandling på sykehus/spesialist i Norge, Norden eller resten av Europa. 
Kostnader knyttet til behandling, reise eller opphold  

Fordeler med vår helseforsikring:

Spesialistvurdering innen 10 virkedager.

  √  

Behandling eller operasjon innen 10/20/28 virkedager. Dette tilpasser bedriften selv.

Personlig oppfølging av en medisinsk rådgiver før, under og etter behandling.

Nettverk av samarbeidende sykehus i Norge og i utlandet.

Et uavhengig medisinsk råd som kontinuerlig kvalitetssikrer de sykehus og leger vi til enhver tid benytter oss av.

Helseforsikring uten helseattest. 

Lik pris uavhengig av alder, kjønn og livsstil.

Tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt.