Næringsforsikring

Vår Næringsforsikring er en skreddersydd forsikring for alle bedriftskunder.
 • Markedets beste dekninger for eiendeler og avbrudd
 • Inkluderer ansvar- og retthjelpsforsikring
 • Inkluderer kriminalitetsforsikring
Kontakt meg om Næringsforsikring

Dette dekker forsikringen

 • Brann-, vann- og innbruddskader
 • Alle andre plutselige og uforutsette skader
 • Avbruddstap i inntil 18 måneder
 • Bedrifts- og produktansvar ved ting- og personskade
 • Rekonstruksjon av arkiver, datafiler eller lignende
 • Ryddingsutgifter etter erstatningsmessig skade
 • Lagring og destruksjon av miljøfientlig avfall etter erstatningsmessig skade
 • Vinduer og skilt 
 • Bygningsmessig tilleggsinnredning 
 • Underslag, bedrageri og lignende
 • Ran og overfall
 • Rettshjelp