Driftsløsøre og avling

Denne forsikringen gjør at du ikke risikerer driftstap om en skade skulle oppstå på redskap, løsøre, avling eller fastmontert produksjonsutstyr.
  • Inkluderer avbruddstap i inntil 36 måneder
  • Forsikringen kan utvides med erstatning for avlingssvikt
  • Transportskader på egne varer med inntil 15 prosent av forsikringssummen på driftsløsøre
Kontakt meg om forsikring

Dette omfattes av forsikringen

  • Avbrudd.
  • Transportskader på egne varer med inntil 15% av forsikringssummen på driftløsøre. 
  • Kasko på driftløsøre.
  • Dekker skade på redskap tilkoblet motorvogn. 
  • Reduksjon med kr 10 000 i egenandel ved  brannskader dersom godkjent brannvarsling er montert, og var i drift på skadetidspunktet. 
  • Tilleggsnæring for inntekt inntil kr 300 000. Høyere beløp kan avtales. 

Husk å forsikre dyrene dine

Dyr kan bli utsatt for smittsomme sykdommer eller ulykker som kan få alvorlige konsekvenser for deg. Ved å forsikre dyrene dine er du sikret mot store økonomiske tap dersom noe skulle skje. Verdifulle produksjonsdyr bør ha individuell forsikring. 

Hos oss kan du kjøpe forsikringer for husdyr, fjørfe, hest og husdyr individuell.