Landbruksmaskiner

Landbruksmaskinforsikringen dekker skader på traktorer, skurtreskere og andre maskiner som brukes til jord- og skogbruk.
  • Forsikrer arbeidsmaskiner med og uten fremdrift, landbrukstraktorer, redskaper og utstyr til disse
  • Kan utvides til å omfatte redning fra terreng eller vei
  • Kan omfatte leiekjøring med inntil kr 50 000

Dette dekker forsikringen

Se hvilken forsikring som passer deg og ditt behov. 

Kasko m/maskinskade Kasko Brann/tyveri Ansvar
Maskinskade

Vognskade


Glass


BrannTyveriAnsvar
Rettshjelp
Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!

Tilleggsforsikringer