Gårdbrukers bil

Denne forsikringen dekker biler på inntil 4,5 tonn som brukes i landbruket.
  • Mulighet for utvidet leiebildekning og totalskadegaranti
  • Egne varer og verktøy for inntil kr 30 000 er inkludert
  • Næringsbil Pluss inkluderer utvidet maskinskadedekning

Dette dekker forsikringen

 

Næringsbil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Maskinskade - utvidet x
Leiebil i hele reparasjonsperioden x
Totalskadegaranti - utvidet x
Vognskade x x
Maskinskade x x
Bagasje x x
Ekstrautstyr inntil 60 000 x x
Brann x x x
Tyveri x x x
Glass x x x
Redning x x x
Ansvar x x x x
Rettshjelp x x x x


Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!

Tilleggsforsikringer