Kontorforsikring

Dette er en kombinert forsikring som dekker de nødvendige behovene i en kontorvirksomhet.
 • Omfatter maskiner og løsøre på kontoret, samt kontoransvar og avbruddstap i 18 måneder
 • Forskjellen mellom forventet driftsresultat uten skade, og det faktiske driftsresultatet ved skade erstattes
 • Dekker brann-, vann- og innbruddsskader, samt underslag, bedrageri, ran og overfall
Kontakt meg om Kontorforsikring

Kontorforsikring omfatter

 • Brann-, vann- og innbruddsskader
 • Avbruddstap i inntil 18 måneder 
 • Ansvarsforsikring - unntatt profesjonsansvar
 • Ekstrautgifter til nødvendig forsettelse av kontorvirksomhet etter erstatningsmessig skade
 • Rekonstruksjon av arkiver, datafiler og lignende
 • Ryddingsutgifter etter skade
 • Vinduer og skilt
 • Bygningsmessig tileggsinnredning
 • Underslag, bedrageri og lignende
 • Ran og overfall
 • Rettshjelp