Håndverkers bil

Det er lovpålagt å forsikre bilen med ansvarsforsikring, men vi vet at bilen er et viktig verktøy for mange håndverkere og har derfor en egen forsikring for håndverkers bil.
  • Kan utvides med leiebil i hele reparasjonsperioden
  • Dekker egne varer og verktøy for inntil 60.000 kroner
  • Alle plutselige og uforutsette skader er dekket, inkludert brann, vann, tyveri og naturskade

Dette dekker forsikringen

Se hvilken forsikring som passer deg og ditt behov.
Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Maskinskade

Leiebil i hele reparasjonsperioden

Utvidet totalskadegaranti

Vognskade

Bagasje

Ekstrautstyr inntil 100 000 kroner

 Verktøy og varer inntil 100 000 kroner        
Brann
Tyveri
Glass
Redning
Ansvar
Rettshjelp

Tilleggsforsikringer

Dette trenger du som håndverker

Vi har gjort det enkelt for deg som håndverker å være riktig forsikret. Uansett størrelsen på din bedrift er behovet for forsikringer likt for hele bransjen. Vi gir deg som håndverker en komplett løsning på forsikringer, og sikrer deg dersom noe skulle skje. 

Du kan påvirke prisen

  • Høyere egenandel ved skade gir lavere pris på forsikringen
  • 10 prosent samlerabatt ved minst tre forsikringer i Eika
  • 5 prosent rabatt for FG-godkjent alarm på delkasko og kasko
  • Redusert egenandel ved FG-godkjent alarm eller FG-godkjent sporingssystem
  • Ikke bonustap ved første skade når du har bonus på 75 prosent 6.året eller mer
  • Redusert eller ingen egenandel, og ikke bonustap ved påkjørsel av dyr