Formueskade

Formueskadeforsikring dekker ansvaret for feil som påfører en annen part et økonomisk tap.
  • Gjelder for sikredes rettslige erstatningsansvar for formueskade
  • Anbefalt for alle virksomheter som driver med konsulent- og rådgivningstjenester
  • Dekker fysisk skade på oppdragsgivers eller tredjemanns person eller ting
Kontakt meg om Formueskadeforsikring

Vi tilbyr formueskadeforsikring for:


Rådgivende ingeniør/tekniske konsulenter/arkitekter  
IKT-konsulenter (Informasjons og Kommunikasjons Teknologi)  
Revisor og regnskapsfører   
Styreansvar