Driftsbygninger

Denne forsikringen gjelder alle bygg på gården som benyttes til produksjon.
  • Dekker brann-, vann-, natur- og innbruddskader
  • Gjelder også for garasjer og redskapshus som brukes til lagring og parkering av maskiner og kjøretøy
  • Inkluderer huseieransvar og rettshjelp
Kontakt meg om Driftsbygningforsikring

Rimeligere og tryggere gårdsdrift

Visste du at som landbrukskunde hos oss kan du få inntil 5000 kroner i tilskudd dersom du gjennomfører en godkjent el-kontroll med termografering? 

Det viktigste du kan gjøre for å hindre brann på gården din, er kontroll av elektrisk anlegg for å se etter eventuelle feil og mangler som nødvendigvis må utbedres. El-kontroll med termografering er et krav for bygninger med husdyrhold. Søk om tilskudd her!